Kā mūs atrast
Atipiskās
protezēšanas
laboratorija
Liepājas 3, Rīga LV-1002
      

Tipiskā protezēšana

ISO kods/

identifikācijas numurs

Tehnisko palīglīdzekļu

(TP) grupas un apakšgrupas

Mērķa grupa

Piezīmes

06 24

Apakšējo ekstremitāšu

   protēžu sistēmas

              (APEPS)

Visu grupu invalidi,

bērni invalidi, bērni

līdz 18 gadu

vecumam un

pensijas vecumu

sasniegušas

personas, kuram

invaliditāte nav

noteikta, bet

protēzes un ortozes

nepieciešamas

funkcionālas

mazspējas

samazināšanai vai

notveršanai

APEPS ir

savienojamu dalu

kopums ko veidojis

viens izgatavotājs

un ko var savienot

ar jebkuru

individuāli

izgatavotu dalu, lai

izveidotu dažādas

AEPS. Šajā grupa

ietvertas protēžu

zeķes amputācijas

stumbram un

funkcionālie

instrumenti, kas nav

APEPS komponenti

06 24 03

Daļējas pēdas protēzes,

ieskaitot kāju pirkstu protēzes

 

 

06 24 06

Potītes locītavas protēzes

 

 

06 24 09

Transtibiālas (zemceļa) protēzes

 

 

06 24 12

Ceļu locītavas protēzes

 

 

06 24 15

Transfemoralas

(virsceļa) protēzes

 

 

06 24 18

Gūžas locītavas protēzes

   
06 24 21 Hemipelvektomijas protēzes    
06 24 48

Pagaidu protēzes agrīnai

amputētas apakšējas

ekstremitātes

mobilizācijai
   

06 18

Augšejas ekstremitates

protežu sistemas (AEPS)

Visu grupu invalidi,

bērni invalidi, bērni

līdz 18 gadu

vecumam un

pensijas vecumu

sasniegušas

personas, kuram

invaliditāte nav

noteikta, bet protēzes un ortozes

nepieciešamas

funkcionālas

mazspējas

samazināšanai vai

notveršanai

AEPS ir

savienojamu dalu

kopums ko veidojis

viens izgatavotajs

un ko var savienot

ar jebkuru individuali

izgatavotu dalu, lai

izveidotu dažadas

AEPS. Šaja grupa

ietverti protežu

cimdi amputacijas

stumbram un

funkcionalie

instrumenti, kas nav

AEPS komponenti
06 18 03 Dalejas plaukstas protezes    
06 18 06 Plaukstas locitavas protezes    

06 18 09

Transradialas

(zemelkona) protezes
   
06 18 12 Elkona locitavas protezes    

06 18 15

Transhumeralas

(virselkona) protezes
   
06 18 18 Pleca locitavas protezes    

06 18 21

Protezes pec pleca locitavas lapstinas un atslegas kaula dezartikulacijas    
06 21

Kosmetiskas un

nefunkcionalas augšejas

ekstremitates protezes
   

06 03

Spinālās ortožu sistēmas

(SOS)

Visu grupu invalidi,

bērni invalidi, bērni

līdz 18 gadu vecumam un pensijas vecumu

sasniegušas personas, kuram invaliditāte nav

noteikta, bet protēzes un ortozes

nepieciešamas

funkcionālas

mazspējas

samazināšanai vai

notveršanai

SOS ir savienojamu

dalu kopums, ko

veidojis viens

izgatavotājs un ko

var savienot ar

jebkuru individuāli

izgatavotu dalu, lai

izveidotu dažādas

SOS

06 03 03 Krustu- zarnkaula ortozes    
06 03 06 Jostas krūšu ortozes    
06 03 09

Krušukurvja – jostas –

krustu ortozes
   
06 03 12 Kakla ortozes    
06 03 15 Kakla – krušukurvja ortozes    
06 03 18

Kakla – krušukurvja –

jostas – krustu ortozes
   

06 06

Augšējo ekstremitāšu

ortožu sistēmas (AEOS)

Visu grupu invalidi,

bērni invalidi, bērni

līdz 18 gadu vecumam un pensijas vecumu

sasniegušas personas, kuram invaliditāte nav

noteikta, bet protēzes un ortozes

nepieciešamas

funkcionālas

mazspējas

samazināšanai vai

notveršanai

AEOS ir

savienojamu dalu

kopums, ko veidojis

viens izgatavotajs

un ko var savienot

ar jebkuru

individuāli

izgatavotu dalu, lai

izveidotu dažādas

AEOS
06 06 03 Pirksta ortozes    
06 06 06 Plaukstas ortozes    
06 06 09 Plaukstas locītavas ortozes    

06 06 12

Plaukstas locītavas –plaukstas ortozes    

06 06 13

Plaukstas locītavas –plaukstas – pirksta ortozes    
06 06 15 Elkoņa ortozes    

06 06 18

Elkoņa – plaukstas

locītavas ortozes
   

06 06 19

Elkoņa – plaukstas locītavas – plaukstas ortozes    
06 06 21 Pleca ortozes    
06 06 24 Pleca – elkoņa ortozes    
06 06 27 Pleca – elkoņa plaukstas locītavas ortozes    

06 06 30

Pleca – elkoņa plaukstas locītavas – plaukstas ortozes    

06 12

 

Apakšējas ekstremitātes

ortožu sistēmas

Visu grupu invalidi,

bērni invalidi, bērni

līdz 18 gadu vecumam un pensijas vecumu

sasniegušas personas, kuram invaliditāte nav

noteikta, bet protēzes un ortozes

nepieciešamas

funkcionālas

mazspējas

samazināšanai vai

notveršanai

APEOS ir

savienojamu dalu

(APEOS) kopums, ko veidojis

viens izgatavotājs

un ko var savienot

ar jebkuru

individuāli

izgatavotu dalu, lai

izveidotu dažādas

APEOS.

 
 
 
 

06 12 03

Pēdas ortozes, ieskaitot

ieliekamas zolītes un

apavu ieliktņus
   
06 12 06 Potītes – pēdas ortozes    
06 12 09 Ceļa ortozes    
06 12 12

Ceļa – potītes – pēdas

ortozes
   

06 12 15

Gūžas ortozes, ieskaitot

abdukcijas ortozes
   
06 12 16 Gūžas – ceļa ortozes    
06 12 18

Gūžas – ceļa – potītes –

pēdas ortozes