Kā mūs atrast
Atipiskās
protezēšanas
laboratorija
Liepājas 3, Rīga LV-1002
      

Pasaules apraksta sistēma

Profesors E.Djukendžievs ir grāmatas - "Pasaules apraksta sistēma" autors. Grāmatā ir aplūkoti daži biolauka raksturojumi un cilvēka dvēseles ekoloģija. Kā arī tika izklāstīta autora pasaules apraksta sistēma, kas balstās uz informatīvi-enerģētiskās pieejas. Grāmatā tika formulēts dzīves mērķis, izklāstītas  jaunas orgāniskās pasaules izveidošanās un eksistences likumsakarības, fizisko un biolauka enerģiju hierarhija un savstarpējā iedarbība, telpiski-laiciskā kontinuuma īpašības. Pirmo reizi no zinatniskā viedokļa tiek pamatota dažu reliģisko postulātu realitāte, kā arī paskaidrota pozitīvā baznīcas loma mūsdienu civilizācijā. Tiek apspriesta cilvēces nākotne. 1994-jā gadā grāmata saņēma Romas Pāvesta Jāņa Pāvila II apustulisku svētību

                 

   "Ir nepieciešama jauna pieeja zinātniskiem pētījumiem, kā arī pašam apziņas stilam. Pēc savas diferencēšanas pakāpes mūsdienu zinātne ir ļoti līdzīga viduslaiku feodālajām sabiedrībām, kuras ir labi aizsargātas viena no otras, bet ārvalstu uzbrukuma gadījumā kļūst bezspēcīgas. Ir nepieciešams novirzīt aktivitātes interdisciplinārajā virzienā, kas raksturojas ar stabilām, spējīgām saglabāt sevi struktūrām, kā arī ar iekšējā un ārējā tipa sakariem. Šādus sakarus ir nepieciešams dibināt ne tikai vielas mantiskās formas līmenī, bet arī biolauka formu līmenī.

     Realitātē šis piedāvājums skan sekojoši - ir nepieciešams apvienot reliģiskās un zinātniskās zināšanas, kuras apraksta cilvēka ķermeni no fiziskā un biolauka viedokļa, kā arī visu dzīvo dabu kopumā. Pārtraukt Zinātnes un Baznīcas (un otrādi) konforntāciju, paaugstināt zinātnieka garīgumu un garīgā priestera zinātniskās izglītības līmeni. "

 Е.Djukendžievs